Bible21Zachariáš1,15

Zachariáš 1:15

a hroz­ně se hněvám na ty se­be­jis­té náro­dy. Když jsem se jen tro­chu rozzlo­bil, oni to neštěstí ještě zhorši­li.


Verš v kontexte

14 An­děl mluvící se mnou mi tedy ře­kl: „Vo­lej – Tak praví Hos­po­din zástupů: Hor­lím pro Je­ruzalém a Sion ve­likou hor­livostí 15 a hroz­ně se hněvám na ty se­be­jis­té náro­dy. Když jsem se jen tro­chu rozzlo­bil, oni to neštěstí ještě zhorši­li. 16 A pro­to tak praví Hos­po­din: Vrátím se k Je­ruzalé­mu s mi­lo­sr­den­stvím. Můj chrám v něm bude znovu vy­stavěn, praví Hos­po­din zástupů, a měřicí šňů­ra změří Je­ruzalém.

späť na Zachariáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 a hnevám sa veľmi na tie národy, ktoré majú taký pokoj, pre­tože ja som sa hneval len trochu málo, a oni po­máhali k zlému.

Evanjelický

15 ale veľmi sa hnevám na ľahos­taj­né národy, ktoré - len čo som sa trochu roz­hneval - na­pomáhali zlo.

Ekumenický

15 a veľmi sa hnevám na sebavedomé národy, ktoré na­pomáhali zlo, keď som sa iba trochu hneval.

Bible21

15 a hroz­ně se hněvám na ty se­be­jis­té náro­dy. Když jsem se jen tro­chu rozzlo­bil, oni to neštěstí ještě zhorši­li.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček