EkumenickýZachariáš1,16

Zachariáš 1:16

Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Ob­rátim sa k Jeruzalemu s milosrdenstvom, bude v ňom vy­budovaný môj dom — znie výrok Hos­podina zá­stupov — a nad Jeruzalemom sa na­tiah­ne merad­lo.


Verš v kontexte

15 a veľmi sa hnevám na sebavedomé národy, ktoré na­pomáhali zlo, keď som sa iba trochu hneval. 16 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Ob­rátim sa k Jeruzalemu s milosrdenstvom, bude v ňom vy­budovaný môj dom — znie výrok Hos­podina zá­stupov — a nad Jeruzalemom sa na­tiah­ne merad­lo. 17 Ďalej hlásaj: Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Moje mes­tá budú ešte oplývať dob­rom, Hos­podin ešte po­teší Sion a opäť si vy­volí Jeruzalem.

späť na Zachariáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Na­vrátim sa do Jeruzalema v zľutovaní; môj dom bude vy­stavený v ňom, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a mer­ná šnúra bude roz­tia­hnutá na Jeruzalem.

Evanjelický

16 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Ob­rátim sa s milo­sr­den­stvom k Jeruzalemu, môj dom bude v ňom za­budovaný - znie výrok Hos­podina moc­nos­tí - a meracia šnúra bude vy­tia­hnutá nad Jeruzalemom.

Ekumenický

16 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Ob­rátim sa k Jeruzalemu s milosrdenstvom, bude v ňom vy­budovaný môj dom — znie výrok Hos­podina zá­stupov — a nad Jeruzalemom sa na­tiah­ne merad­lo.

Bible21

16 A pro­to tak praví Hos­po­din: Vrátím se k Je­ruzalé­mu s mi­lo­sr­den­stvím. Můj chrám v něm bude znovu vy­stavěn, praví Hos­po­din zástupů, a měřicí šňů­ra změří Je­ruzalém.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček