EkumenickýSudcov4,10

Sudcov 4:10

Bárak zvolal do Kedeša Zebúlunov­cov a Naf­táli­ov­cov; šlo za ním desaťtisíc mužov a išla s ním aj Debóra. —


Verš v kontexte

9 Nato mu po­vedala: Pôj­dem s tebou, ale v tomto boji sa ne­pres­láviš, lebo Hos­podin vy­dá Síseru do rúk ženy. Po­tom Debóra vstala a šla s Bárakom do Kedeša. 10 Bárak zvolal do Kedeša Zebúlunov­cov a Naf­táli­ov­cov; šlo za ním desaťtisíc mužov a išla s ním aj Debóra. — 11 Kénijec Cheber sa od­delil od os­tat­ných Kénij­cov, synov Mojžišov­ho tesťa Chóbaba, a po­stavil si stan pri po­svät­nom dube v Caanajime pri Kedeši.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 A Barák svolal Za­bulona a Naf­taliho do Kedeša a vy­viedol hore za sebou desať tisíc mužov, a išla s ním hore i Debora.

Evanjelický

10 Bárák zvolal Zebulúna a Naf­tálího do Kedeša a desaťtisíc mužov šlo za ním; aj Debora išla s ním.

Ekumenický

10 Bárak zvolal do Kedeša Zebúlunov­cov a Naf­táli­ov­cov; šlo za ním desaťtisíc mužov a išla s ním aj Debóra. —

Bible21

10 kam Barák svo­lal Za­bulo­na i Neftalí­ma. Následovalo ho 10 000 mužů a šla s ním i De­bo­ra.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček