EkumenickýSudcov4,11

Sudcov 4:11

Kénijec Cheber sa od­delil od os­tat­ných Kénij­cov, synov Mojžišov­ho tesťa Chóbaba, a po­stavil si stan pri po­svät­nom dube v Caanajime pri Kedeši.


Verš v kontexte

10 Bárak zvolal do Kedeša Zebúlunov­cov a Naf­táli­ov­cov; šlo za ním desaťtisíc mužov a išla s ním aj Debóra. — 11 Kénijec Cheber sa od­delil od os­tat­ných Kénij­cov, synov Mojžišov­ho tesťa Chóbaba, a po­stavil si stan pri po­svät­nom dube v Caanajime pri Kedeši. 12 Keď Síserovi oznámili, že Abíno­amov syn Bárak vy­šiel na vrch Tábor,

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 A Cheber Kénej­ský sa bol od­delil od Kéna, od synov Chobába, švag­ra Mojžišov­ho, a po­stavil svoje stány až k dubu v Caanai­me, ktoré je pri Kedeši.

Evanjelický

11 Kenijec Cheber sa od­delil od Kenij­cov, synov Mojžišov­ho tesťa Chóbaba, a po­stavil si stan pri dube v Caanajime pri Kedeši.

Ekumenický

11 Kénijec Cheber sa od­delil od os­tat­ných Kénij­cov, synov Mojžišov­ho tesťa Chóbaba, a po­stavil si stan pri po­svät­nom dube v Caanajime pri Kedeši.

Bible21

11 Che­ber Kenij­ský se od­dě­lil od ostatních Kenij­ců, po­tomků Mo­jžíšova švag­ra Cho­ba­ba, a utá­bořil se u dubu v Caanani­mu, což je u Ke­deše.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček