RoháčekSudcov4,10

Sudcov 4:10

A Barák svolal Za­bulona a Naf­taliho do Kedeša a vy­viedol hore za sebou desať tisíc mužov, a išla s ním hore i Debora.


Verš v kontexte

9 A riek­la: Ísť prav­da poj­dem s tebou, ale nebude tvojej slávy na ces­te, ktorou poj­deš, lebo Hos­podin predá Sizeru do ruky ženy. A tedy vstala Debora a išla s Barákom do Kedeša. 10 A Barák svolal Za­bulona a Naf­taliho do Kedeša a vy­viedol hore za sebou desať tisíc mužov, a išla s ním hore i Debora. 11 A Cheber Kénej­ský sa bol od­delil od Kéna, od synov Chobába, švag­ra Mojžišov­ho, a po­stavil svoje stány až k dubu v Caanai­me, ktoré je pri Kedeši.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 A Barák svolal Za­bulona a Naf­taliho do Kedeša a vy­viedol hore za sebou desať tisíc mužov, a išla s ním hore i Debora.

Evanjelický

10 Bárák zvolal Zebulúna a Naf­tálího do Kedeša a desaťtisíc mužov šlo za ním; aj Debora išla s ním.

Ekumenický

10 Bárak zvolal do Kedeša Zebúlunov­cov a Naf­táli­ov­cov; šlo za ním desaťtisíc mužov a išla s ním aj Debóra. —

Bible21

10 kam Barák svo­lal Za­bulo­na i Neftalí­ma. Následovalo ho 10 000 mužů a šla s ním i De­bo­ra.