EkumenickýSudcov4,9

Sudcov 4:9

Nato mu po­vedala: Pôj­dem s tebou, ale v tomto boji sa ne­pres­láviš, lebo Hos­podin vy­dá Síseru do rúk ženy. Po­tom Debóra vstala a šla s Bárakom do Kedeša.


Verš v kontexte

8 Bárak jej od­vetil: Ak pôj­deš so mnou, pôj­dem i ja, no ak so mnou ne­pôj­deš, ne­pôj­dem ani ja. 9 Nato mu po­vedala: Pôj­dem s tebou, ale v tomto boji sa ne­pres­láviš, lebo Hos­podin vy­dá Síseru do rúk ženy. Po­tom Debóra vstala a šla s Bárakom do Kedeša. 10 Bárak zvolal do Kedeša Zebúlunov­cov a Naf­táli­ov­cov; šlo za ním desaťtisíc mužov a išla s ním aj Debóra. —

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 A riek­la: Ísť prav­da poj­dem s tebou, ale nebude tvojej slávy na ces­te, ktorou poj­deš, lebo Hos­podin predá Sizeru do ruky ženy. A tedy vstala Debora a išla s Barákom do Kedeša.

Evanjelický

9 Po­vedala teda: Dob­re, pôj­dem s tebou, ale sláva toh­to ťaženia, ktoré pod­nikáš, ne­pripad­ne tebe, lebo Hos­podin vy­dá Síseru do rúk ženy. Po­tom Debora vstala a išla s Bárákom do Kedeša.

Ekumenický

9 Nato mu po­vedala: Pôj­dem s tebou, ale v tomto boji sa ne­pres­láviš, lebo Hos­podin vy­dá Síseru do rúk ženy. Po­tom Debóra vstala a šla s Bárakom do Kedeša.

Bible21

9 „Dob­rá, půjdu s tebou,“ řek­la mu na to, „ale ty se svou cestou ne­pro­slavíš. Hos­po­din to­tiž vy­dá Sise­ru do ru­kou ženy.“ Po­tom De­bo­ra vsta­la a ode­š­la s Barákem do Ke­deše,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček