EkumenickýSudcov3,31

Sudcov 3:31

Po Ehúdovi sa stal sud­com Anátov syn Šam­gar, ktorý voliar­skym bod­lom po­bil šesťs­to Filištín­cov a tiež vy­slobodil Iz­rael.


Verš v kontexte

29 Vtedy po­bili z Moábčanov asi desaťtisíc sil­ných a udat­ných mužov. Ni­kto z nich im ne­unikol. 30 V ten deň bol Moáb pred Iz­raelom po­korený. Krajina mala osem­desiat rokov po­koj. 31 Po Ehúdovi sa stal sud­com Anátov syn Šam­gar, ktorý voliar­skym bod­lom po­bil šesťs­to Filištín­cov a tiež vy­slobodil Iz­rael.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

31 A po ňom bol Sam­gar, syn Anátov, ktorý po­bil z Filištínov šesťs­to mužov os­tňom na voly. A on tiež za­chránil Iz­raela.

Evanjelický

31 Po ňom na­stúpil Anátov syn Šam­gar; ten po­bil šesťs­to Filištín­cov voliar­skym bod­lom, a tiež vy­slobodil Iz­rael.

Ekumenický

31 Po Ehúdovi sa stal sud­com Anátov syn Šam­gar, ktorý voliar­skym bod­lom po­bil šesťs­to Filištín­cov a tiež vy­slobodil Iz­rael.

Bible21

31 Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten po­bil šest set Fi­lištínů vol­ským bod­cem. Také on za­chránil Iz­rael.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček