EkumenickýSudcov3,29

Sudcov 3:29

Vtedy po­bili z Moábčanov asi desaťtisíc sil­ných a udat­ných mužov. Ni­kto z nich im ne­unikol.


Verš v kontexte

28 Po­vedal im: Poďte za mnou, lebo Hos­podin vám vy­dal na­pos­pas vašich ne­priateľov Moábčanov. Oni šli za ním, zo­brali Moábčanom jor­dán­ske brody a ni­komu nedovolili prej­sť. 29 Vtedy po­bili z Moábčanov asi desaťtisíc sil­ných a udat­ných mužov. Ni­kto z nich im ne­unikol. 30 V ten deň bol Moáb pred Iz­raelom po­korený. Krajina mala osem­desiat rokov po­koj.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

29 A po­bili toho času z Moába okolo desať tisíc mužov. A boli to všetko tuční a všet­ko sil­ní mužovia, a ne­ušiel ni­kto.

Evanjelický

29 Vtedy po­bili z Moáb­cov do desaťtisíc mužov, všet­ko sil­ných a udat­ných; ni­kto sa nezach­ránil.

Ekumenický

29 Vtedy po­bili z Moábčanov asi desaťtisíc sil­ných a udat­ných mužov. Ni­kto z nich im ne­unikol.

Bible21

29 Po­bi­li tenkrát asi 10 000 Moáb­ců, samé silné a udatné bo­jovníky. Nikdo ne­u­ni­kl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček