RoháčekSudcov3,31

Sudcov 3:31

A po ňom bol Sam­gar, syn Anátov, ktorý po­bil z Filištínov šesťs­to mužov os­tňom na voly. A on tiež za­chránil Iz­raela.


Verš v kontexte

29 A po­bili toho času z Moába okolo desať tisíc mužov. A boli to všetko tuční a všet­ko sil­ní mužovia, a ne­ušiel ni­kto. 30 A tak bol zo­hnutý Moáb toho dňa pod ruku Iz­raelovi, a zem mala po­koj osem­desiat rokov. 31 A po ňom bol Sam­gar, syn Anátov, ktorý po­bil z Filištínov šesťs­to mužov os­tňom na voly. A on tiež za­chránil Iz­raela.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

31 A po ňom bol Sam­gar, syn Anátov, ktorý po­bil z Filištínov šesťs­to mužov os­tňom na voly. A on tiež za­chránil Iz­raela.

Evanjelický

31 Po ňom na­stúpil Anátov syn Šam­gar; ten po­bil šesťs­to Filištín­cov voliar­skym bod­lom, a tiež vy­slobodil Iz­rael.

Ekumenický

31 Po Ehúdovi sa stal sud­com Anátov syn Šam­gar, ktorý voliar­skym bod­lom po­bil šesťs­to Filištín­cov a tiež vy­slobodil Iz­rael.

Bible21

31 Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten po­bil šest set Fi­lištínů vol­ským bod­cem. Také on za­chránil Iz­rael.