EvanjelickýSudcov3,31

Sudcov 3:31

Po ňom na­stúpil Anátov syn Šam­gar; ten po­bil šesťs­to Filištín­cov voliar­skym bod­lom, a tiež vy­slobodil Iz­rael.


Verš v kontexte

29 Vtedy po­bili z Moáb­cov do desaťtisíc mužov, všet­ko sil­ných a udat­ných; ni­kto sa nezach­ránil. 30 Tak bol v ten deň po­korený Moáb pod moc Iz­raela a krajina mala po­koj na osem­desiat rokov. 31 Po ňom na­stúpil Anátov syn Šam­gar; ten po­bil šesťs­to Filištín­cov voliar­skym bod­lom, a tiež vy­slobodil Iz­rael.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

31 A po ňom bol Sam­gar, syn Anátov, ktorý po­bil z Filištínov šesťs­to mužov os­tňom na voly. A on tiež za­chránil Iz­raela.

Evanjelický

31 Po ňom na­stúpil Anátov syn Šam­gar; ten po­bil šesťs­to Filištín­cov voliar­skym bod­lom, a tiež vy­slobodil Iz­rael.

Ekumenický

31 Po Ehúdovi sa stal sud­com Anátov syn Šam­gar, ktorý voliar­skym bod­lom po­bil šesťs­to Filištín­cov a tiež vy­slobodil Iz­rael.

Bible21

31 Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten po­bil šest set Fi­lištínů vol­ským bod­cem. Také on za­chránil Iz­rael.