RoháčekSudcov3,29

Sudcov 3:29

A po­bili toho času z Moába okolo desať tisíc mužov. A boli to všetko tuční a všet­ko sil­ní mužovia, a ne­ušiel ni­kto.


Verš v kontexte

28 A riekol im: Poďte behom za mnou, lebo Hos­podin vydal vašich ne­priateľov, Moábov, do vašej ruky. A sišli idúc za ním. A vez­múc Moábom brody Jor­dána nedali ni­komu prej­sť. 29 A po­bili toho času z Moába okolo desať tisíc mužov. A boli to všetko tuční a všet­ko sil­ní mužovia, a ne­ušiel ni­kto. 30 A tak bol zo­hnutý Moáb toho dňa pod ruku Iz­raelovi, a zem mala po­koj osem­desiat rokov.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

29 A po­bili toho času z Moába okolo desať tisíc mužov. A boli to všetko tuční a všet­ko sil­ní mužovia, a ne­ušiel ni­kto.

Evanjelický

29 Vtedy po­bili z Moáb­cov do desaťtisíc mužov, všet­ko sil­ných a udat­ných; ni­kto sa nezach­ránil.

Ekumenický

29 Vtedy po­bili z Moábčanov asi desaťtisíc sil­ných a udat­ných mužov. Ni­kto z nich im ne­unikol.

Bible21

29 Po­bi­li tenkrát asi 10 000 Moáb­ců, samé silné a udatné bo­jovníky. Nikdo ne­u­ni­kl.