Bible21Soudců3,29

Soudců 3:29

Po­bi­li tenkrát asi 10 000 Moáb­ců, samé silné a udatné bo­jovníky. Nikdo ne­u­ni­kl.


Verš v kontexte

28 „Rych­le za mnou!“ zvo­lal. „Hos­po­din vy­dal vaše­ho ne­pří­te­le Moá­ba do vašich rukou.“ Se­stou­pi­li za ním, ob­sa­di­li Moáb­cům jordán­ské bro­dy a ne­dovo­li­li niko­mu pře­cházet. 29 Po­bi­li tenkrát asi 10 000 Moáb­ců, samé silné a udatné bo­jovníky. Nikdo ne­u­ni­kl. 30 Moáb se toho dne mu­sel před Iz­rae­lem pokořit. Země pak mě­la mír osm­desát let.

späť na Soudců, 3

Príbuzné preklady Roháček

29 A po­bili toho času z Moába okolo desať tisíc mužov. A boli to všetko tuční a všet­ko sil­ní mužovia, a ne­ušiel ni­kto.

Evanjelický

29 Vtedy po­bili z Moáb­cov do desaťtisíc mužov, všet­ko sil­ných a udat­ných; ni­kto sa nezach­ránil.

Ekumenický

29 Vtedy po­bili z Moábčanov asi desaťtisíc sil­ných a udat­ných mužov. Ni­kto z nich im ne­unikol.

Bible21

29 Po­bi­li tenkrát asi 10 000 Moáb­ců, samé silné a udatné bo­jovníky. Nikdo ne­u­ni­kl.

Bible21Soudců3,29

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček