EkumenickýSudcov3,20

Sudcov 3:20

Keď Ehúd vošiel k Eglónovi, ten sedel vo svojej chlad­nej vr­ch­nej sieni, ktorú mal iba pre seba. Ehúd po­vedal: Mám pre teba Boží od­kaz. Eg­lón vstal z kresla.


Verš v kontexte

19 On sám sa vrátil od modiel pri Gil­gále a po­vedal: Pre teba, kráľ, mám taj­ný oznam. Eg­lón po­vedal: Ticho! Vtedy všet­ci, čo stáli okolo neho, vy­šli von. 20 Keď Ehúd vošiel k Eglónovi, ten sedel vo svojej chlad­nej vr­ch­nej sieni, ktorú mal iba pre seba. Ehúd po­vedal: Mám pre teba Boží od­kaz. Eg­lón vstal z kresla. 21 Vtedy siahol Ehúd ľavou rukou po meči na pravom boku, vy­tasil ho a vrazil ho Eg­lónovi do brucha.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 A Ehúd vošiel k ne­mu, a on sedel vo vr­ch­nej chlad­nej dvorane letnej, ktorá bola pre neho samého. A Ehúd po­vedal: Slovo Boha mám pre teba. A Eg­lon povstal so stolice.

Evanjelický

20 Keď Éhúd vošiel k ne­mu, on sedel vo svojej chlad­nej hor­nej sieni, ktorú mal sám pre seba. Éhúd po­vedal: Mám pre teba Boží od­kaz. A on vstal zo stol­ca.

Ekumenický

20 Keď Ehúd vošiel k Eglónovi, ten sedel vo svojej chlad­nej vr­ch­nej sieni, ktorú mal iba pre seba. Ehúd po­vedal: Mám pre teba Boží od­kaz. Eg­lón vstal z kresla.

Bible21

20 Eglon seděl o sa­mo­tě v chládku svého střešního poko­je. Ehud k ně­mu přistou­pil a ře­kl: „Mám pro tebe Boží slovo!“ Král se zve­dl z křes­la

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček