EvanjelickýSudcov3,20

Sudcov 3:20

Keď Éhúd vošiel k ne­mu, on sedel vo svojej chlad­nej hor­nej sieni, ktorú mal sám pre seba. Éhúd po­vedal: Mám pre teba Boží od­kaz. A on vstal zo stol­ca.


Verš v kontexte

19 on sám sa vrátil od tesaných modiel pri Gil­gále a po­vedal: Mám ti, kráľ, čosi taj­ného po­vedať. A ten pri­kázal: Ticho! a všet­ci, čo stáli okolo neho, vy­šli von. 20 Keď Éhúd vošiel k ne­mu, on sedel vo svojej chlad­nej hor­nej sieni, ktorú mal sám pre seba. Éhúd po­vedal: Mám pre teba Boží od­kaz. A on vstal zo stol­ca. 21 Vtedy siahol Éhúd ľavou rukou po meči na pravom bed­re, chytil ho a vrazil mu ho do brucha,

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 A Ehúd vošiel k ne­mu, a on sedel vo vr­ch­nej chlad­nej dvorane letnej, ktorá bola pre neho samého. A Ehúd po­vedal: Slovo Boha mám pre teba. A Eg­lon povstal so stolice.

Evanjelický

20 Keď Éhúd vošiel k ne­mu, on sedel vo svojej chlad­nej hor­nej sieni, ktorú mal sám pre seba. Éhúd po­vedal: Mám pre teba Boží od­kaz. A on vstal zo stol­ca.

Ekumenický

20 Keď Ehúd vošiel k Eglónovi, ten sedel vo svojej chlad­nej vr­ch­nej sieni, ktorú mal iba pre seba. Ehúd po­vedal: Mám pre teba Boží od­kaz. Eg­lón vstal z kresla.

Bible21

20 Eglon seděl o sa­mo­tě v chládku svého střešního poko­je. Ehud k ně­mu přistou­pil a ře­kl: „Mám pro tebe Boží slovo!“ Král se zve­dl z křes­la