RoháčekSudcov3,20

Sudcov 3:20

A Ehúd vošiel k ne­mu, a on sedel vo vr­ch­nej chlad­nej dvorane letnej, ktorá bola pre neho samého. A Ehúd po­vedal: Slovo Boha mám pre teba. A Eg­lon povstal so stolice.


Verš v kontexte

19 A on vrátiac sa od lomov, ktoré pri Gil­gale, riekol Eg­lonovi: Tajnú vec mám pre teba, kráľu. A k­ráľ povedal: Ticho! A vy­šli od neho všet­ci, ktorí stáli pri ňom. 20 A Ehúd vošiel k ne­mu, a on sedel vo vr­ch­nej chlad­nej dvorane letnej, ktorá bola pre neho samého. A Ehúd po­vedal: Slovo Boha mám pre teba. A Eg­lon povstal so stolice. 21 Vtedy siahol Ehúd svojou ľavou rukou a vzal meč od svoj­ho pravého bed­ra a vrazil ho do jeho brucha,

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 A Ehúd vošiel k ne­mu, a on sedel vo vr­ch­nej chlad­nej dvorane letnej, ktorá bola pre neho samého. A Ehúd po­vedal: Slovo Boha mám pre teba. A Eg­lon povstal so stolice.

Evanjelický

20 Keď Éhúd vošiel k ne­mu, on sedel vo svojej chlad­nej hor­nej sieni, ktorú mal sám pre seba. Éhúd po­vedal: Mám pre teba Boží od­kaz. A on vstal zo stol­ca.

Ekumenický

20 Keď Ehúd vošiel k Eglónovi, ten sedel vo svojej chlad­nej vr­ch­nej sieni, ktorú mal iba pre seba. Ehúd po­vedal: Mám pre teba Boží od­kaz. Eg­lón vstal z kresla.

Bible21

20 Eglon seděl o sa­mo­tě v chládku svého střešního poko­je. Ehud k ně­mu přistou­pil a ře­kl: „Mám pro tebe Boží slovo!“ Král se zve­dl z křes­la