EkumenickýSudcov21,4

Sudcov 21:4

Na ús­vite druhého dňa tam ľud po­stavil ol­tár a priniesol spaľované obety i obety spoločen­stva.


Verš v kontexte

3 Vzdychali: Prečo, Hos­podin, Bože Iz­raela, sa v Izraeli stalo, že dnes jeden z jeho kmeňov chýba? 4 Na ús­vite druhého dňa tam ľud po­stavil ol­tár a priniesol spaľované obety i obety spoločen­stva. 5 Iz­raeliti sa pýtali: Kto sa zo všet­kých Iz­rael­ských kmeňov nedo­stavil do zhromaždenia pred Hos­podina? Od­znela totiž vážna prísaha proti každému, kto ne­príde k Hospodinovi do Mic­py, určite zo­mrie.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

4 A stalo sa na­sledujúceho dňa, že ľudia vstali skoro ráno a po­stavili tam ol­tár a obetovali zápal­né obeti aj po­koj­né obeti.

Evanjelický

4 Na druhý deň včas­ráno tam ľud po­stavil ol­tár a obetoval spaľované obete a obete spoločen­stva.

Ekumenický

4 Na ús­vite druhého dňa tam ľud po­stavil ol­tár a priniesol spaľované obety i obety spoločen­stva.

Bible21

4 Druhého dne časně zrá­na tam lid po­stavil ol­tář a přinášel zápalné a pokojné obě­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček