EkumenickýSudcov21,3

Sudcov 21:3

Vzdychali: Prečo, Hos­podin, Bože Iz­raela, sa v Izraeli stalo, že dnes jeden z jeho kmeňov chýba?


Verš v kontexte

2 Ľud prišiel do Bételu. Sedeli tam pred Hos­podinom do večera a hlas­no, usedavo nariekali. 3 Vzdychali: Prečo, Hos­podin, Bože Iz­raela, sa v Izraeli stalo, že dnes jeden z jeho kmeňov chýba? 4 Na ús­vite druhého dňa tam ľud po­stavil ol­tár a priniesol spaľované obety i obety spoločen­stva.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

3 A po­vedali: Prečo, ó, Hos­podine, Bože Iz­raelov, stalo sa toto v Iz­raelovi, aby sa dnes po­strádalo jed­no po­kolenie z Iz­raela?!

Evanjelický

3 a hovorili: Prečo, ó Hos­podine, Bože Iz­raela, sa v Iz­raeli stalo to, že dnes jeden kmeň z Iz­raela chýba?

Ekumenický

3 Vzdychali: Prečo, Hos­podin, Bože Iz­raela, sa v Izraeli stalo, že dnes jeden z jeho kmeňov chýba?

Bible21

3 „Hos­po­di­ne, Bože iz­rael­ský, co se to v Iz­rae­li stalo? Pro­č dnes má být z Iz­rae­le ode­č­ten ce­lý kmen?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček