EkumenickýSudcov21,5

Sudcov 21:5

Iz­raeliti sa pýtali: Kto sa zo všet­kých Iz­rael­ských kmeňov nedo­stavil do zhromaždenia pred Hos­podina? Od­znela totiž vážna prísaha proti každému, kto ne­príde k Hospodinovi do Mic­py, určite zo­mrie.


Verš v kontexte

4 Na ús­vite druhého dňa tam ľud po­stavil ol­tár a priniesol spaľované obety i obety spoločen­stva. 5 Iz­raeliti sa pýtali: Kto sa zo všet­kých Iz­rael­ských kmeňov nedo­stavil do zhromaždenia pred Hos­podina? Od­znela totiž vážna prísaha proti každému, kto ne­príde k Hospodinovi do Mic­py, určite zo­mrie. 6 Iz­raeliti ľutovali svoj­ho brata Ben­jamína a vraveli: Dnes bol vy­ťatý jeden kmeň z Izraela.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

5 A synovia Iz­raelovi po­vedali: Kto je zo všet­kých po­kolení Iz­raelových, kto by asi nebol prišiel hore do shromaždenia k Hos­podinovi? Lebo sa boli veľmi za­prisahali vzhľadom na toho, kto by ne­prišiel hore k Hos­podinovi do Mic­py, po­vediac: Zo­mrie bez milos­ti.

Evanjelický

5 Iz­rael­ci hovorili: Kto sa zo všet­kých kmeňov Iz­raela nedo­stavil na zhromaždenie k Hos­podinovi? Lebo od­znela veľká prísaha proti tomu, kto sa nedo­staví k Hos­podinovi do Mic­py: Nech je usmr­tený!

Ekumenický

5 Iz­raeliti sa pýtali: Kto sa zo všet­kých Iz­rael­ských kmeňov nedo­stavil do zhromaždenia pred Hos­podina? Od­znela totiž vážna prísaha proti každému, kto ne­príde k Hospodinovi do Mic­py, určite zo­mrie.

Bible21

5 Iz­rael­ci se pta­li: „Kdo ze všech iz­rael­ských kmenů ne­přišel do shro­máždění k Hospodinu?“ Za­váza­li se to­tiž přísahou, že každý, kdo ne­při­jde k Hos­po­di­nu do Micpy, mu­sí zemřít.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček