Bible21Soudců21,4

Soudců 21:4

Druhého dne časně zrá­na tam lid po­stavil ol­tář a přinášel zápalné a pokojné obě­ti.


Verš v kontexte

3 „Hos­po­di­ne, Bože iz­rael­ský, co se to v Iz­rae­li stalo? Pro­č dnes má být z Iz­rae­le ode­č­ten ce­lý kmen?“ 4 Druhého dne časně zrá­na tam lid po­stavil ol­tář a přinášel zápalné a pokojné obě­ti. 5 Iz­rael­ci se pta­li: „Kdo ze všech iz­rael­ských kmenů ne­přišel do shro­máždění k Hospodinu?“ Za­váza­li se to­tiž přísahou, že každý, kdo ne­při­jde k Hos­po­di­nu do Micpy, mu­sí zemřít.)

späť na Soudců, 21

Príbuzné preklady Roháček

4 A stalo sa na­sledujúceho dňa, že ľudia vstali skoro ráno a po­stavili tam ol­tár a obetovali zápal­né obeti aj po­koj­né obeti.

Evanjelický

4 Na druhý deň včas­ráno tam ľud po­stavil ol­tár a obetoval spaľované obete a obete spoločen­stva.

Ekumenický

4 Na ús­vite druhého dňa tam ľud po­stavil ol­tár a priniesol spaľované obety i obety spoločen­stva.

Bible21

4 Druhého dne časně zrá­na tam lid po­stavil ol­tář a přinášel zápalné a pokojné obě­ti.

Bible21Soudců21,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček