EkumenickýSudcov21,10

Sudcov 21:10

Po­spolitosť vy­slala dvanásťtisíc udat­ných bojov­níkov. Vy­dala im roz­kaz: Choďte po­biť mečom obyvateľov Jábeš-Gileádu aj so ženami a deťmi!


Verš v kontexte

9 Pri počítaní ľudu sa zis­tilo, že z obyvateľov Jábeš-Gileádu ta ne­prišiel vtedy ni­kto. 10 Po­spolitosť vy­slala dvanásťtisíc udat­ných bojov­níkov. Vy­dala im roz­kaz: Choďte po­biť mečom obyvateľov Jábeš-Gileádu aj so ženami a deťmi! 11 Toto je vaše po­slanie: Vy­konaj­te hubiacu kliat­bu na každom prís­lušníkovi mužs­kého po­hlavia i na každej osobe žen­ského po­hlavia, ktorá po­znala muža na lôžku.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy ta vy­slali, celá obec, dvanásť tisíc mužov z tých, ktorí boli najsilnejší, a pri­kázali im po­vediac: Iďte a po­bite obyvateľov Jabeš-gileáda os­trím meča i ženy i deti.

Evanjelický

10 Zbor vy­slal dvanásťtisíc udat­ných bojov­níkov a dal im roz­kaz: Choďte a po­bite obyvateľov Jábéš-Gileádu os­trím meča, i so ženami a s deťmi!

Ekumenický

10 Po­spolitosť vy­slala dvanásťtisíc udat­ných bojov­níkov. Vy­dala im roz­kaz: Choďte po­biť mečom obyvateľov Jábeš-Gileádu aj so ženami a deťmi!

Bible21

10 Obec tam pro­to vy­s­la­la 12 000 udatných mužů s příkazem: „Jdě­te a po­bij­te obyva­te­le Jábeš-gi­leá­du ostřím meče, včetně žen a dětí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček