EkumenickýSudcov21,9

Sudcov 21:9

Pri počítaní ľudu sa zis­tilo, že z obyvateľov Jábeš-Gileádu ta ne­prišiel vtedy ni­kto.


Verš v kontexte

8 Spytovali sa: Je nejaký iz­rael­ský kmeň, ktorý sa nedo­stavil k Hospodinovi do Mic­py? A pred­sa, z Jábeš-Gileádu nik ne­prišiel do tábora do zhromaždenia. 9 Pri počítaní ľudu sa zis­tilo, že z obyvateľov Jábeš-Gileádu ta ne­prišiel vtedy ni­kto. 10 Po­spolitosť vy­slala dvanásťtisíc udat­ných bojov­níkov. Vy­dala im roz­kaz: Choďte po­biť mečom obyvateľov Jábeš-Gileádu aj so ženami a deťmi!

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď pre­hliad­li ľud, zis­tilo sa, že hľa, nebolo tam ni­koho z obyvateľov Jabeš-gileáda.

Evanjelický

9 Lebo keď spočítali ľud, nebol tam ni­kto z obyvateľov Jábéš-Gileádu.

Ekumenický

9 Pri počítaní ľudu sa zis­tilo, že z obyvateľov Jábeš-Gileádu ta ne­prišiel vtedy ni­kto.

Bible21

9 Spočíta­li to­tiž lid a hle – z obyva­tel Jábeš-gi­leá­du tam ne­byl nikdo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček