Bible21Soudců21,10

Soudců 21:10

Obec tam pro­to vy­s­la­la 12 000 udatných mužů s příkazem: „Jdě­te a po­bij­te obyva­te­le Jábeš-gi­leá­du ostřím meče, včetně žen a dětí.


Verš v kontexte

9 Spočíta­li to­tiž lid a hle – z obyva­tel Jábeš-gi­leá­du tam ne­byl nikdo. 10 Obec tam pro­to vy­s­la­la 12 000 udatných mužů s příkazem: „Jdě­te a po­bij­te obyva­te­le Jábeš-gi­leá­du ostřím meče, včetně žen a dětí. 11 Toto je úkol, který splní­te: Každého muže i každou ženu, která po­zna­la muže, pobijte.“

späť na Soudců, 21

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy ta vy­slali, celá obec, dvanásť tisíc mužov z tých, ktorí boli najsilnejší, a pri­kázali im po­vediac: Iďte a po­bite obyvateľov Jabeš-gileáda os­trím meča i ženy i deti.

Evanjelický

10 Zbor vy­slal dvanásťtisíc udat­ných bojov­níkov a dal im roz­kaz: Choďte a po­bite obyvateľov Jábéš-Gileádu os­trím meča, i so ženami a s deťmi!

Ekumenický

10 Po­spolitosť vy­slala dvanásťtisíc udat­ných bojov­níkov. Vy­dala im roz­kaz: Choďte po­biť mečom obyvateľov Jábeš-Gileádu aj so ženami a deťmi!

Bible21

10 Obec tam pro­to vy­s­la­la 12 000 udatných mužů s příkazem: „Jdě­te a po­bij­te obyva­te­le Jábeš-gi­leá­du ostřím meče, včetně žen a dětí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček