RoháčekSudcov21,10

Sudcov 21:10

Vtedy ta vy­slali, celá obec, dvanásť tisíc mužov z tých, ktorí boli najsilnejší, a pri­kázali im po­vediac: Iďte a po­bite obyvateľov Jabeš-gileáda os­trím meča i ženy i deti.


Verš v kontexte

9 A keď pre­hliad­li ľud, zis­tilo sa, že hľa, nebolo tam ni­koho z obyvateľov Jabeš-gileáda. 10 Vtedy ta vy­slali, celá obec, dvanásť tisíc mužov z tých, ktorí boli najsilnejší, a pri­kázali im po­vediac: Iďte a po­bite obyvateľov Jabeš-gileáda os­trím meča i ženy i deti. 11 A toto je to, čo urobíte: Každého, kto je mužs­kého po­hlavia, i každú ženu, ktorá po­znala ložu s mužs­kým po­hlavím za­bijete jako zarieknutých na sm­rť.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy ta vy­slali, celá obec, dvanásť tisíc mužov z tých, ktorí boli najsilnejší, a pri­kázali im po­vediac: Iďte a po­bite obyvateľov Jabeš-gileáda os­trím meča i ženy i deti.

Evanjelický

10 Zbor vy­slal dvanásťtisíc udat­ných bojov­níkov a dal im roz­kaz: Choďte a po­bite obyvateľov Jábéš-Gileádu os­trím meča, i so ženami a s deťmi!

Ekumenický

10 Po­spolitosť vy­slala dvanásťtisíc udat­ných bojov­níkov. Vy­dala im roz­kaz: Choďte po­biť mečom obyvateľov Jábeš-Gileádu aj so ženami a deťmi!

Bible21

10 Obec tam pro­to vy­s­la­la 12 000 udatných mužů s příkazem: „Jdě­te a po­bij­te obyva­te­le Jábeš-gi­leá­du ostřím meče, včetně žen a dětí.