EkumenickýSudcov17,11

Sudcov 17:11

Roz­hodol sa zo­stať u toho muža. Mládenec sa mu stal akoby synom.


Verš v kontexte

10 Mícha mu po­vedal: Zo­staň u mňa a buď mi ot­com a kňazom. Ročne ti dám desať šekelov strieb­ra ako aj ošatenie a stravu. Lévi­ovec ponuku prijal. 11 Roz­hodol sa zo­stať u toho muža. Mládenec sa mu stal akoby synom. 12 Mícha ustanovil mladého levitu za kňaza a ten zo­stal v jeho dome ako kňaz.

späť na Sudcov, 17

Príbuzné preklady Roháček

11 Tak svolil Levita bývať s mužom, a mládenec mu bol ako jeden z jeho synov.

Evanjelický

11 ten sa roz­hodol zo­stať u toh­to muža. Mládenec mu bol ako jeden z jeho synov.

Ekumenický

11 Roz­hodol sa zo­stať u toho muža. Mládenec sa mu stal akoby synom.

Bible21

11 A levi­ta u něj ochotně zůstal; ten mladík pak byl pro Míku jako je­den z jeho synů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček