EkumenickýSudcov17,10

Sudcov 17:10

Mícha mu po­vedal: Zo­staň u mňa a buď mi ot­com a kňazom. Ročne ti dám desať šekelov strieb­ra ako aj ošatenie a stravu. Lévi­ovec ponuku prijal.


Verš v kontexte

9 Keď sa ho Mícha opýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš, od­povedal: Som Lévi­ovec z judského Bet­lehema a chcem pre­chod­ne bývať ako cudzinec, kde sa mi na­skyt­ne. 10 Mícha mu po­vedal: Zo­staň u mňa a buď mi ot­com a kňazom. Ročne ti dám desať šekelov strieb­ra ako aj ošatenie a stravu. Lévi­ovec ponuku prijal. 11 Roz­hodol sa zo­stať u toho muža. Mládenec sa mu stal akoby synom.

späť na Sudcov, 17

Príbuzné preklady Roháček

10 Na to mu po­vedal Mícha: Bývaj u mňa a buď mi za otca a za kňaza, a ja ti dám desať šek­lov striebra na rok ako i po­treb­ný odev a tvoju stravu. A Levita išiel.

Evanjelický

10 Mícha mu po­vedal: Zo­staň bývať u mňa a buď mi ot­com a kňazom. Dám ti ročne desať šekelov strieb­ra, ďalej ošatenie i tvoju stravu. Keď doliehal na Lévíj­ca,

Ekumenický

10 Mícha mu po­vedal: Zo­staň u mňa a buď mi ot­com a kňazom. Ročne ti dám desať šekelov strieb­ra ako aj ošatenie a stravu. Lévi­ovec ponuku prijal.

Bible21

10 „Zůstaň u mě,“ ře­kl mu Míka. „Dě­lej mi otce a kněze za deset še­ke­lů stříb­ra ročně a k tomu ošacení a stravu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček