EkumenickýSudcov17,12

Sudcov 17:12

Mícha ustanovil mladého levitu za kňaza a ten zo­stal v jeho dome ako kňaz.


Verš v kontexte

11 Roz­hodol sa zo­stať u toho muža. Mládenec sa mu stal akoby synom. 12 Mícha ustanovil mladého levitu za kňaza a ten zo­stal v jeho dome ako kňaz. 13 Mícha si po­mys­lel: Teraz som pre­svedčený, že Hos­podin bude so mnou dob­re za­ob­chádzať, lebo kňazom sa mi stal Lévi­ovec.

späť na Sudcov, 17

Príbuzné preklady Roháček

12 A Mícha na­pl­nil ruku Levitu, a mládenec mu bol za kňaza a bol v dome Míchovom.

Evanjelický

12 Mícha ustanovil Lévíj­ca, a tak sa mládenec stal jeho kňazom a zo­stal v Míchovom dome.

Ekumenický

12 Mícha ustanovil mladého levitu za kňaza a ten zo­stal v jeho dome ako kňaz.

Bible21

12 Míka ho po­věřil, aby mu dělal kněze, a ten levi­tský mladík byd­lel v jeho do­mě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček