EkumenickýSudcov15,3

Sudcov 15:3

Sam­son im však od­povedal: V tomto prípade sa voči Filištín­com ne­previním, ak im vy­konám niečo zlé.


Verš v kontexte

2 Po­vedal: Mys­lel som si, že si ju znenávidel, a pre­to som ju dal tvoj­mu družbovi. Jej mladšia ses­tra je krajšia ako ona, nech je tvoja na­mies­to nej! 3 Sam­son im však od­povedal: V tomto prípade sa voči Filištín­com ne­previním, ak im vy­konám niečo zlé. 4 Sam­son od­išiel a po­chytal tri­sto líšok. Po­tom vzal fak­le a líšky po­spájal chvos­tami do dvojíc tak, že medzi chvos­ty každej dvoj­ice pri­pev­nil fakľu.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

3 Vtedy im po­vedal Sam­son? Ten­to raz budem bez viny u Filištínov, keď im vy­konám zlé.

Evanjelický

3 Sam­son im po­vedal: Teraz sa ne­previním proti Filištín­com, ak im budem zle robiť.

Ekumenický

3 Sam­son im však od­povedal: V tomto prípade sa voči Filištín­com ne­previním, ak im vy­konám niečo zlé.

Bible21

3 Na to Sam­son od­po­věděl: „­Ten­tokrát to ne­bu­de má vi­na, když Fi­lištínům ublížím!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček