EkumenickýSudcov15,4

Sudcov 15:4

Sam­son od­išiel a po­chytal tri­sto líšok. Po­tom vzal fak­le a líšky po­spájal chvos­tami do dvojíc tak, že medzi chvos­ty každej dvoj­ice pri­pev­nil fakľu.


Verš v kontexte

3 Sam­son im však od­povedal: V tomto prípade sa voči Filištín­com ne­previním, ak im vy­konám niečo zlé. 4 Sam­son od­išiel a po­chytal tri­sto líšok. Po­tom vzal fak­le a líšky po­spájal chvos­tami do dvojíc tak, že medzi chvos­ty každej dvoj­ice pri­pev­nil fakľu. 5 Po­zapaľoval fak­le a líšky pus­til Filištín­com do obilia. Tak­to za­pálil nielen snopy v krížoch a obilie na koreni, ale aj vinice a olivové sady.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

4 A tak od­išiel Sam­son a na­chytal tri­sto líšek, vzal fak­le a ob­rátiac chvost ku chvos­tu vložil po jed­nej fak­li medzi dva chvos­ty do pro­stred­ku.

Evanjelický

4 Sam­son išiel a na­chytal tri­sto líšok; po­tom vzal fak­le, ob­rátil líšky chvos­tami proti sebe a medzi dva chvos­ty dal po jed­nej fak­li.

Ekumenický

4 Sam­son od­išiel a po­chytal tri­sto líšok. Po­tom vzal fak­le a líšky po­spájal chvos­tami do dvojíc tak, že medzi chvos­ty každej dvoj­ice pri­pev­nil fakľu.

Bible21

4 Po­tom šel a po­chytal tři sta lišek. Svázal je po dvou oca­sy k sobě a mezi oca­sy jim vž­dy připevnil po­cho­deň.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček