Bible21Soudců15,3

Soudců 15:3

Na to Sam­son od­po­věděl: „­Ten­tokrát to ne­bu­de má vi­na, když Fi­lištínům ublížím!“


Verš v kontexte

2 „Mys­lel jsem, že se ti zne­lí­bi­la, tak jsem ji dal tvé­mu družbovi.“ Po­tom mu navr­hl: „A co její mladší sest­ra, ta je pře­ce hezčí. Vez­mi si ji místo ní!“ 3 Na to Sam­son od­po­věděl: „­Ten­tokrát to ne­bu­de má vi­na, když Fi­lištínům ublížím!“ 4 Po­tom šel a po­chytal tři sta lišek. Svázal je po dvou oca­sy k sobě a mezi oca­sy jim vž­dy připevnil po­cho­deň.

späť na Soudců, 15

Príbuzné preklady Roháček

3 Vtedy im po­vedal Sam­son? Ten­to raz budem bez viny u Filištínov, keď im vy­konám zlé.

Evanjelický

3 Sam­son im po­vedal: Teraz sa ne­previním proti Filištín­com, ak im budem zle robiť.

Ekumenický

3 Sam­son im však od­povedal: V tomto prípade sa voči Filištín­com ne­previním, ak im vy­konám niečo zlé.

Bible21

3 Na to Sam­son od­po­věděl: „­Ten­tokrát to ne­bu­de má vi­na, když Fi­lištínům ublížím!“

Bible21Soudců15,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček