EkumenickýSkutky18,22

Skutky 18:22

Skutky apoštolov

Keď prišiel do Cézarey, vy­stúpil, po­zdravil cir­kev a od­išiel do An­ti­ochie.


Verš v kontexte

21 no pri roz­lúčke po­vedal: Ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim. A od­plavil sa z Efezu. 22 Keď prišiel do Cézarey, vy­stúpil, po­zdravil cir­kev a od­išiel do An­ti­ochie. 23 Tam strávil nejaký čas a po­tom šiel ďalej. Po­stup­ne pre­chádzal cez galat­skú krajinu a Frýgiu a utvr­dzoval všet­kých učeníkov.

späť na Skutky, 18

Príbuzné preklady Roháček

22 A prij­dúc dolu do Cezáree od­išiel hore do Jeruzalema a po­zdraviac cir­kev od­išiel dolu do An­ti­ochie.

Evanjelický

22 Keď prišiel do Cezarey, vy­stúpil, po­zdravil cir­kev­ný zbor a zišiel do An­ti­ochie.

Ekumenický

22 Keď prišiel do Cézarey, vy­stúpil, po­zdravil cir­kev a od­išiel do An­ti­ochie.

Bible21

22 a po­té, co přis­tál v Cesa­re­ji, se vy­dal do Je­ruzalé­ma. Tam pozdravil církev a ode­šel do An­ti­o­chie.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček