EkumenickýSkutky18,23

Skutky 18:23

Skutky apoštolov

Tam strávil nejaký čas a po­tom šiel ďalej. Po­stup­ne pre­chádzal cez galat­skú krajinu a Frýgiu a utvr­dzoval všet­kých učeníkov.


Verš v kontexte

22 Keď prišiel do Cézarey, vy­stúpil, po­zdravil cir­kev a od­išiel do An­ti­ochie. 23 Tam strávil nejaký čas a po­tom šiel ďalej. Po­stup­ne pre­chádzal cez galat­skú krajinu a Frýgiu a utvr­dzoval všet­kých učeníkov. 24 Do Efezu prišiel is­tý Žid, menom Apol­lo, po­chádzajúci z Alexandrie. Bol to výrečný muž a zbeh­lý v Písmach.

späť na Skutky, 18

Príbuzné preklady Roháček

23 A keď tam pobudol nejaký čas, od­išiel zase a chodil radom po Galat­skej krajine a po Frýgii a upevňoval všet­kých učeníkov.

Evanjelický

23 Za nejaký čas po­budol tam, a po­tom od­išiel; rad radom po­chodil Galáciu aj Frýgiu a utvr­dzoval všet­kých učeníkov.

Ekumenický

23 Tam strávil nejaký čas a po­tom šiel ďalej. Po­stup­ne pre­chádzal cez galat­skú krajinu a Frýgiu a utvr­dzoval všet­kých učeníkov.

Bible21

23 Když tam strávil nějaký čas, vy­pravil se znovu na ces­tu. Po­stupně pro­cházel Galacii a Frygii a po­si­loval všech­ny učedníky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček