EkumenickýSkutky18,21

Skutky 18:21

Skutky apoštolov

no pri roz­lúčke po­vedal: Ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim. A od­plavil sa z Efezu.


Verš v kontexte

20 Keď ho prosili, aby zo­stal dl­hšie, ne­sú­hlasil, 21 no pri roz­lúčke po­vedal: Ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim. A od­plavil sa z Efezu. 22 Keď prišiel do Cézarey, vy­stúpil, po­zdravil cir­kev a od­išiel do An­ti­ochie.

späť na Skutky, 18

Príbuzné preklady Roháček

21 ale sa odo­bral od nich a po­vedal: Musím na každý spôsob na­stávajúci sviatok sláviť v Jeruzaleme, ale sa zase na­vrátim k vám, ak bude Bôh chcieť. A tak sa od­plavil z Efezu.

Evanjelický

21 ale roz­lúčil sa s nimi hovoriac: [Na­stávajúce sláv­nos­ti musím stráviť v Jeruzaleme; ] ak bude vôľa Božia, vrátim sa zase k vám. A od­išiel z Efezu.

Ekumenický

21 no pri roz­lúčke po­vedal: Ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim. A od­plavil sa z Efezu.

Bible21

21 Při loučení jim ře­kl: „Bu­de-li Bůh chtít, znovu se k vám vrátím.“ Vy­plul z Efesu

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček