EkumenickýSkutky15,23

Skutky 15:23

Skutky apoštolov

Po nich im po­slali ten­to list: Apoštoli a starší bratia po­zdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii.


Verš v kontexte

22 Vtedy apoštoli a starší spolu s celou cir­kvou roz­hod­li, že spomedzi seba vy­berú mužov a pošlú ich s Pavlom a Bar­nabášom do An­ti­ochie. Boli to Júda, prímením Bar­sabáš, a Sílas, pop­red­ní muži medzi brat­mi. 23 Po nich im po­slali ten­to list: Apoštoli a starší bratia po­zdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii. 24 Keďže sme sa do­počuli, že nie­ktorí, čo od nás vy­šli, vás znepokojili a zmiat­li vaše mys­le svojimi slovami, hoci sme ich ničím ne­poverili,

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

23 a na­písali po nich toto: Apoštolovia a starší a bratia po­zdravujú bratov z po­hanov, bratov, ktorí v An­ti­ochii, Sýrii a Cilícii.

Evanjelický

23 A na­písali im po nich: Apoštolovia a starší bratia po­sielajú po­zdrav bratom, ktorí sú z po­hanov a bývajú v An­ti­ochii, Sýrii a Cilícii.

Ekumenický

23 Po nich im po­slali ten­to list: Apoštoli a starší bratia po­zdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii.

Bible21

23 Po nich po­sla­li ten­to dopis: Apoštolové, starší a všich­ni bratři zdraví bra­t­ry z po­hanů v An­ti­o­chii, Sýrii a Ki­likii.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček