EkumenickýSkutky15,24

Skutky 15:24

Skutky apoštolov

Keďže sme sa do­počuli, že nie­ktorí, čo od nás vy­šli, vás znepokojili a zmiat­li vaše mys­le svojimi slovami, hoci sme ich ničím ne­poverili,


Verš v kontexte

23 Po nich im po­slali ten­to list: Apoštoli a starší bratia po­zdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii. 24 Keďže sme sa do­počuli, že nie­ktorí, čo od nás vy­šli, vás znepokojili a zmiat­li vaše mys­le svojimi slovami, hoci sme ich ničím ne­poverili, 25 jed­nomyseľne sme sa roz­hod­li, že vy­berieme mužov a pošleme ich k vám s našimi milovanými — Bar­nabášom a Pav­lom,

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

24 Pre­tože sme počuli, že nie­ktorí z nás vy­j­dúc znepokojili vás rečami a roz­vracajú vaše duše hovoriac, že sa musíte obrezovať a za­chovávať zákon, ktorým sme toho nenaručili,

Evanjelický

24 Keďže sme počuli, že nie­ktorí z nás, hoci sme im to nekázali, znepokojili vás svojimi rečami a pop­liet­li vám mys­le,

Ekumenický

24 Keďže sme sa do­počuli, že nie­ktorí, čo od nás vy­šli, vás znepokojili a zmiat­li vaše mys­le svojimi slovami, hoci sme ich ničím ne­poverili,

Bible21

24 Slyše­li jsme, že vás něk­teří od nás zne­poko­ji­li a zmát­li, když vám říka­li, že se mu­sí­te dát obřezat a za­chovávat Zákon. K niče­mu ta­kové­mu jsme je ne­po­věři­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček