EkumenickýSkutky15,13

Skutky 15:13

Skutky apoštolov

Keď sa odm­lčali, oz­val sa Jakub: Muži, bratia, vy­počuj­te ma!


Verš v kontexte

12 A keď Bar­nabáš a Pavol rozp­rávali, aké znamenia a divy urobil Boh ich pro­stred­níc­tvom medzi po­han­mi, celé zhromaždenie zmĺk­lo a počúvali. 13 Keď sa odm­lčali, oz­val sa Jakub: Muži, bratia, vy­počuj­te ma! 14 Šimon vy­rozp­rával, ako Boh po pr­vý raz zhliadol a vy­bral si z pohanov ľud pre svoje meno.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

13 A keď umĺk­li, od­povedal Jakob a po­vedal: Mužovia bratia, počuj­te ma!

Evanjelický

13 Keď za­mĺk­li, od­povedal Jakub: Mužovia, bratia, počuj­te ma!

Ekumenický

13 Keď sa odm­lčali, oz­val sa Jakub: Muži, bratia, vy­počuj­te ma!

Bible21

13 Když do­mlu­vi­li, vzal si slovo Ja­kub: „Po­s­lou­chej­te mě, bratři.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček