EkumenickýSkutky15,12

Skutky 15:12

Skutky apoštolov

A keď Bar­nabáš a Pavol rozp­rávali, aké znamenia a divy urobil Boh ich pro­stred­níc­tvom medzi po­han­mi, celé zhromaždenie zmĺk­lo a počúvali.


Verš v kontexte

11 Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takis­to ako oni. 12 A keď Bar­nabáš a Pavol rozp­rávali, aké znamenia a divy urobil Boh ich pro­stred­níc­tvom medzi po­han­mi, celé zhromaždenie zmĺk­lo a počúvali. 13 Keď sa odm­lčali, oz­val sa Jakub: Muži, bratia, vy­počuj­te ma!

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

12 A umĺk­lo všet­ko množs­tvo a počúvali Bar­nabáša a Pav­la, ktorí vy­právali, jaké mnohé divy a zá­zraky činil Bôh skr­ze nich medzi po­han­mi.

Evanjelický

12 Celé zhromaždenie mlčalo a počúvali Bar­nabáša a Pav­la, ktorí im rozp­rávali, aké znamenia a zá­zraky činil Boh skr­ze nich medzi po­han­mi.

Ekumenický

12 A keď Bar­nabáš a Pavol rozp­rávali, aké znamenia a divy urobil Boh ich pro­stred­níc­tvom medzi po­han­mi, celé zhromaždenie zmĺk­lo a počúvali.

Bible21

12 Ce­lé shro­máždění zmlklo a po­s­lou­cha­li Barnabáše a Pav­la, kteří vy­právě­li, jaké divy a zá­zra­ky skrze ně Bůh ko­nal mezi po­ha­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček