EkumenickýSkutky15,14

Skutky 15:14

Skutky apoštolov

Šimon vy­rozp­rával, ako Boh po pr­vý raz zhliadol a vy­bral si z pohanov ľud pre svoje meno.


Verš v kontexte

13 Keď sa odm­lčali, oz­val sa Jakub: Muži, bratia, vy­počuj­te ma! 14 Šimon vy­rozp­rával, ako Boh po pr­vý raz zhliadol a vy­bral si z pohanov ľud pre svoje meno. 15 S tým sa zhodujú aj slová prorokov, lebo je na­písané:

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

14 Šimon p­ráve rozprával, ako Bôh najprv po­hliadol, aby vzal z po­hanov ľud na svoje meno.

Evanjelický

14 Šimon roz­povedal, ako sa Boh od počiat­ku staral, aby si zís­kal spomedzi po­hanov ľud pre svoje meno.

Ekumenický

14 Šimon vy­rozp­rával, ako Boh po pr­vý raz zhliadol a vy­bral si z pohanov ľud pre svoje meno.

Bible21

14 Ši­mon tu vy­právěl, jak Bůh po­prvé navštívil po­ha­ny, aby z nich při­jal svůj vlastní lid.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček