EkumenickýSkutky1,15

Skutky 1:15

Skutky apoštolov

V tých dňoch upro­stred bratov vstal Peter — bolo tam zhromaždených asi stod­vad­sať ľudí — a pre­hovoril:


Verš v kontexte

14 Všet­ci títo sa jed­nomyseľne a vy­trvalo mod­lili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou mat­kou a s jeho brat­mi. 15 V tých dňoch upro­stred bratov vstal Peter — bolo tam zhromaždených asi stod­vad­sať ľudí — a pre­hovoril: 16 Muži, bratia! Muselo sa spl­niť, čo Duch Svätý ús­tami Dávida pred­povedal v Písme o Judášovi, ktorý pri­viedol tých, čo za­tkli Ježiša.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A v tých dňoch vstal Peter v strede učeníkov (a bol tam vovedne zá­stup tak asi sto dvad­sať duší) a po­vedal:

Evanjelický

15 V tie dni po­vs­tal Peter v kruhu bratov - bol tam zá­stup ľudí, asi stod­vad­sať duší - a pre­hovoril:

Ekumenický

15 V tých dňoch upro­stred bratov vstal Peter — bolo tam zhromaždených asi stod­vad­sať ľudí — a pre­hovoril:

Bible21

15 V té době vstal upro­střed shro­mážděných učedníků Petr (bylo jich tam asi sto dvacet) a ře­kl:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček