EkumenickýSkutky1,14

Skutky 1:14

Skutky apoštolov

Všet­ci títo sa jed­nomyseľne a vy­trvalo mod­lili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou mat­kou a s jeho brat­mi.


Verš v kontexte

13 Keď ta prišli, vy­stúpili do hor­nej siene, kde sa zdržiavali Peter, Ján, Jakub, On­drej, Filip, Tomáš, Bar­tolomej, Matúš, Jakub Al­fejov, Šimon Hor­livec a Júda Jakubov. 14 Všet­ci títo sa jed­nomyseľne a vy­trvalo mod­lili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou mat­kou a s jeho brat­mi. 15 V tých dňoch upro­stred bratov vstal Peter — bolo tam zhromaždených asi stod­vad­sať ľudí — a pre­hovoril:

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Títo všet­ci zo­tr­vávali jed­nomyseľne na mod­lit­be a v pokor­nej prosbe so ženami a s Mári­ou, mat­kou Ježišovou, i s jeho brat­mi.

Evanjelický

14 Tí všet­ci jed­nomyseľne zo­tr­vávali na mod­lit­bách spolu so ženami, s Mári­ou, mat­kou Ježišovou, a s Jeho brat­mi.

Ekumenický

14 Všet­ci títo sa jed­nomyseľne a vy­trvalo mod­lili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou mat­kou a s jeho brat­mi.

Bible21

14 Ti všich­ni svorně setrváva­li v mod­lit­bách spo­lečně s žena­mi i s Ježíšovou matkou Ma­ri­í a s jeho sou­ro­zen­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček