EkumenickýSkutky1,16

Skutky 1:16

Skutky apoštolov

Muži, bratia! Muselo sa spl­niť, čo Duch Svätý ús­tami Dávida pred­povedal v Písme o Judášovi, ktorý pri­viedol tých, čo za­tkli Ježiša.


Verš v kontexte

15 V tých dňoch upro­stred bratov vstal Peter — bolo tam zhromaždených asi stod­vad­sať ľudí — a pre­hovoril: 16 Muži, bratia! Muselo sa spl­niť, čo Duch Svätý ús­tami Dávida pred­povedal v Písme o Judášovi, ktorý pri­viedol tých, čo za­tkli Ježiša. 17 Judáš bol jed­ným z nás a do­stal podiel na tej­to službe.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Mužovia bratia, muselo sa na­pl­niť pís­mo, ktoré pred­povedal Svätý Duch skr­ze ús­ta Dávidove o Judášovi, ktorý sa stal vod­com tým, ktorí zajali Ježiša,

Evanjelický

16 Mužovia, bratia, muselo sa na­pl­niť Pís­mo, ako pred­po­kladal Duch Svätý ús­tami Dávidovými o Judášovi, ktorý sa stal vod­com tých, čo zlapali Ježiša.

Ekumenický

16 Muži, bratia! Muselo sa spl­niť, čo Duch Svätý ús­tami Dávida pred­povedal v Písme o Judášovi, ktorý pri­viedol tých, čo za­tkli Ježiša.

Bible21

16 „Bratři, mu­se­lo se na­plnit, co v Pís­mu Davi­dový­mi ús­ty před­po­věděl Duch svatý o Ji­dášovi, který na Ježíše přive­dl stráže,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček