EkumenickýRimanom12,8

Rimanom 12:8

List Rimanom

Kto má dar na­pomínania, nech na­pomína. Kto dáva, nech dáva úp­rim­ne. Kto je pred­stavený, nech koná hor­livo. Kto pre­ukazuje milo­sr­den­stvo, nech to robí s radosťou.


Verš v kontexte

7 ak má nie­kto dar služby, nech slúži, ak má nie­kto dar vy­učovania, nech vy­učuje. 8 Kto má dar na­pomínania, nech na­pomína. Kto dáva, nech dáva úp­rim­ne. Kto je pred­stavený, nech koná hor­livo. Kto pre­ukazuje milo­sr­den­stvo, nech to robí s radosťou. 9 Lás­ka nech je ne­po­krytec­ká. Sprotiv­te si zlo, pri­dŕžaj­te sa dob­ra.

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 buď kto na­pomína, v na­pomínaní; ten, kto sa sdieľa, v pros­tote; kto je pred­stavený, v pil­nos­ti; kto činí milo­sr­den­stvo, nech to robí veselou tvárou, ochotne.

Evanjelický

8 kto dar na­pomínania, nech na­pomína; kto dáva, (nech dáva) z úp­rim­nos­ti; kto je pred­stavený, nech je hor­livý; kto činí milo­sr­den­stvo, nech je ochot­ný.

Ekumenický

8 Kto má dar na­pomínania, nech na­pomína. Kto dáva, nech dáva úp­rim­ne. Kto je pred­stavený, nech koná hor­livo. Kto pre­ukazuje milo­sr­den­stvo, nech to robí s radosťou.

Bible21

8 kdo umí po­vzbu­zovat, ať po­vzbu­zuje; kdo roz­dává, ať je štědrý; kdo pečuje, ať je pilný; kdo po­máhá po­třebným, ať to dělá s ra­dostí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček