EkumenickýRimanom1,31

Rimanom 1:31

List Rimanom

sú nerozum­ní, ne­stáli, nelás­kaví, ne­milo­sr­d­ní.


Verš v kontexte

30 klebet­níci, nenávidia Boha, po­vyšujú sa, sú pyšní, vy­chvaľujú sa, vy­mýšľajú zlé veci, ne­pos­lúchajú rodičov, 31 sú nerozum­ní, ne­stáli, nelás­kaví, ne­milo­sr­d­ní. 32 Po­znajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, za­sluhujú si sm­rť. A pred­sa to nielen sami robia, ale aj sch­vaľujú, keď to robia iní.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

31 ne­smysel­ných, vierolom­ných, ne­majúcich lás­ky, ne­smier­livých a ne­milo­sr­d­ných,

Evanjelický

31 nerozum­ní, vierolom­ní, nelás­kaví, ne­milo­sr­d­ní.

Ekumenický

31 sú nerozum­ní, ne­stáli, nelás­kaví, ne­milo­sr­d­ní.

Bible21

31 ne­ro­zumní, ne­spo­leh­liví, bez­citní a ne­mi­lo­srdní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček