EkumenickýRimanom1,30

Rimanom 1:30

List Rimanom

klebet­níci, nenávidia Boha, po­vyšujú sa, sú pyšní, vy­chvaľujú sa, vy­mýšľajú zlé veci, ne­pos­lúchajú rodičov,


Verš v kontexte

29 Sú pl­ní všelijakej ne­spravod­livos­ti, zloby, lakom­stva, zla, pl­ní závis­ti, vraždy, sváru, pod­vodu, níz­kos­ti. Sú to ohovárači, 30 klebet­níci, nenávidia Boha, po­vyšujú sa, sú pyšní, vy­chvaľujú sa, vy­mýšľajú zlé veci, ne­pos­lúchajú rodičov, 31 sú nerozum­ní, ne­stáli, nelás­kaví, ne­milo­sr­d­ní.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 pletichárov, po­mlúvačov, nenávidiacich Boha, trýz­niteľov, pyšných, chlúb­nych, vy­nález­cov zlého, rodičom ne­pos­lušných,

Evanjelický

30 ohovárači, nenávist­níci Boha, pyšní, spup­ní, chva­staví, výmysel­níci zla, ne­pos­lušní rodičom,

Ekumenický

30 klebet­níci, nenávidia Boha, po­vyšujú sa, sú pyšní, vy­chvaľujú sa, vy­mýšľajú zlé veci, ne­pos­lúchajú rodičov,

Bible21

30 štváči a po­mlou­vači, odpůrci Bo­ha, zpupní, arogantní, vy­chlou­bační, vy­nalézaví ve zlu, vzpurní k ro­dičům;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček