EkumenickýRimanom1,32

Rimanom 1:32

List Rimanom

Po­znajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, za­sluhujú si sm­rť. A pred­sa to nielen sami robia, ale aj sch­vaľujú, keď to robia iní.


Verš v kontexte

30 klebet­níci, nenávidia Boha, po­vyšujú sa, sú pyšní, vy­chvaľujú sa, vy­mýšľajú zlé veci, ne­pos­lúchajú rodičov, 31 sú nerozum­ní, ne­stáli, nelás­kaví, ne­milo­sr­d­ní. 32 Po­znajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, za­sluhujú si sm­rť. A pred­sa to nielen sami robia, ale aj sch­vaľujú, keď to robia iní.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

32 ktorí, hoci dob­re po­znali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hod­ni smr­ti, nie len že to robia, ale to ešte aj sch­vaľujú tým, ktorí to tiež robia.

Evanjelický

32 Po­znali síce práv­ny poriadok Boží, že tí, čo pášu takéto veci, za­sluhujú si sm­rť, a pred­sa nielen sami ich robia, ale aj sch­vaľujú, keď ich pášu iní.

Ekumenický

32 Po­znajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, za­sluhujú si sm­rť. A pred­sa to nielen sami robia, ale aj sch­vaľujú, keď to robia iní.

Bible21

32 Přestože znají Boží roz­su­dek smrti nad pa­cha­te­li těch­to věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček