Bible21Římanům1,31

Římanům 1:31

ne­ro­zumní, ne­spo­leh­liví, bez­citní a ne­mi­lo­srdní.


Verš v kontexte

30 štváči a po­mlou­vači, odpůrci Bo­ha, zpupní, arogantní, vy­chlou­bační, vy­nalézaví ve zlu, vzpurní k ro­dičům; 31 ne­ro­zumní, ne­spo­leh­liví, bez­citní a ne­mi­lo­srdní. 32 Přestože znají Boží roz­su­dek smrti nad pa­cha­te­li těch­to věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují.

späť na Římanům, 1

Príbuzné preklady Roháček

31 ne­smysel­ných, vierolom­ných, ne­majúcich lás­ky, ne­smier­livých a ne­milo­sr­d­ných,

Evanjelický

31 nerozum­ní, vierolom­ní, nelás­kaví, ne­milo­sr­d­ní.

Ekumenický

31 sú nerozum­ní, ne­stáli, nelás­kaví, ne­milo­sr­d­ní.

Bible21

31 ne­ro­zumní, ne­spo­leh­liví, bez­citní a ne­mi­lo­srdní.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček