EkumenickýPríslovia20,18

Príslovia 20:18

Plány pri­pravuj po porade, boj veď s rozvahou!


Verš v kontexte

17 Človeku je lahod­ný pod­vodom nadobud­nutý chlieb, no na­pokon má ús­ta pl­né š­tr­ku.
18 Plány pri­pravuj po porade, boj veď s rozvahou!
19 Vy­zrádza taj­nos­ti, kto chodí a ohovára, nezačínaj si pre­to s tárajom.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

18 Úmys­ly stoja, keď sú podop­rené radou, a múd­rym riadením veď voj­nu.

Evanjelický

18 Plány uskutočňuj po porade a voj­nu veď s múd­rou roz­vahou!

Ekumenický

18 Plány pri­pravuj po porade, boj veď s rozvahou!

Bible21

18 Podpoř své úmys­ly dobrou radou, nech se poučit, než za­čneš boj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček