EkumenickýPríslovia20,17

Príslovia 20:17

Človeku je lahod­ný pod­vodom nadobud­nutý chlieb, no na­pokon má ús­ta pl­né š­tr­ku.


Verš v kontexte

16 Za­drž odev toho, kto sa za­ručuje za cudzin­ca, a od toho, čo za cudzin­ku, vez­mi zálohu!
17 Človeku je lahod­ný pod­vodom nadobud­nutý chlieb, no na­pokon má ús­ta pl­né š­tr­ku.
18 Plány pri­pravuj po porade, boj veď s rozvahou!

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

17 Chut­ný je človekovi chlieb falše; ale po­tom sa jeho ús­ta na­pl­nia š­tr­kom.

Evanjelický

17 Človeku chutí chlieb zís­kaný klamom, ale na­koniec sa mu ús­ta na­pl­nia š­tr­kom.

Ekumenický

17 Človeku je lahod­ný pod­vodom nadobud­nutý chlieb, no na­pokon má ús­ta pl­né š­tr­ku.

Bible21

17 Ten, komu pokrm ze lži lahodí, skončí s ús­ty plný­mi ka­mení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček