EvanjelickýPríslovia20,18

Príslovia 20:18

Plány uskutočňuj po porade a voj­nu veď s múd­rou roz­vahou!


Verš v kontexte

17 Človeku chutí chlieb zís­kaný klamom, ale na­koniec sa mu ús­ta na­pl­nia š­tr­kom.
18 Plány uskutočňuj po porade a voj­nu veď s múd­rou roz­vahou!
19 Kto chodí ako ohovárač, od­haľuje taj­nos­ti; pre­to ne­maj dočinenia s klebet­níkom.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

18 Úmys­ly stoja, keď sú podop­rené radou, a múd­rym riadením veď voj­nu.

Evanjelický

18 Plány uskutočňuj po porade a voj­nu veď s múd­rou roz­vahou!

Ekumenický

18 Plány pri­pravuj po porade, boj veď s rozvahou!

Bible21

18 Podpoř své úmys­ly dobrou radou, nech se poučit, než za­čneš boj.