RoháčekPríslovia20,18

Príslovia 20:18

Úmys­ly stoja, keď sú podop­rené radou, a múd­rym riadením veď voj­nu.


Verš v kontexte

17 Chut­ný je človekovi chlieb falše; ale po­tom sa jeho ús­ta na­pl­nia š­tr­kom.
18 Úmys­ly stoja, keď sú podop­rené radou, a múd­rym riadením veď voj­nu.
19 Pletichár túlajúc sa od­krýva tajom­stvo, a p­reto s tým, kto p­ríliš otvára svoje rty, sa ne­pleť.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

18 Úmys­ly stoja, keď sú podop­rené radou, a múd­rym riadením veď voj­nu.

Evanjelický

18 Plány uskutočňuj po porade a voj­nu veď s múd­rou roz­vahou!

Ekumenický

18 Plány pri­pravuj po porade, boj veď s rozvahou!

Bible21

18 Podpoř své úmys­ly dobrou radou, nech se poučit, než za­čneš boj.