EkumenickýPríslovia20,19

Príslovia 20:19

Vy­zrádza taj­nos­ti, kto chodí a ohovára, nezačínaj si pre­to s tárajom.


Verš v kontexte

18 Plány pri­pravuj po porade, boj veď s rozvahou!
19 Vy­zrádza taj­nos­ti, kto chodí a ohovára, nezačínaj si pre­to s tárajom.
20 Kto zlorečí ot­covi alebo mat­ke, tomu zhas­ne jeho lam­pa v hustej tme.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

19 Pletichár túlajúc sa od­krýva tajom­stvo, a p­reto s tým, kto p­ríliš otvára svoje rty, sa ne­pleť.

Evanjelický

19 Kto chodí ako ohovárač, od­haľuje taj­nos­ti; pre­to ne­maj dočinenia s klebet­níkom.

Ekumenický

19 Vy­zrádza taj­nos­ti, kto chodí a ohovára, nezačínaj si pre­to s tárajom.

Bible21

19 Mluvka roz­náší tajem­ství, kudy chodí; s tlu­čhu­bou neměj co do činění.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček